Samhandlingsverktøy: Popplet !

Popplet – et interaktivt samhandlingsverktøy til å lage digitale tankekart

popplet-home-screen1     

Et nettbasert samhandlingsverktøy er et verktøy hvor flere kan samhandle i et dokument uavhengig av hvor de befinner seg og trenger ikke «vente på tur». Popplet er et smart og morsomt program som visualiserer digitale tankekart .

De fleste elever i norsk skole har god kjennskap til internett utenfor skolen og det å bruke digitale verktøy som en naturlig del av skolearbeidet. Det finnes mange ulike programmer og versjoner av disse som en også kan ta i bruk i undervisningen: Prezi, Mural.ly, Padlet ect.

Popplet er et eksempel på et verktøy som er enkelt i bruk og trenger generelt lite introduksjon. Programmet er nettbasert og på den måten lett tilgjengelig – tatt i betraktning at skolen har en stabil internettilkobling som tåler noe pågang. Elevene kan logge seg inn på Popplet.com og starte med å «make a new popplet». En stor fordel med et slikt nettbasert verktøy er at flere kan samarbeide om å lage et felles tankekart. Med «share» knappen kan en blant annet legge til samarbeidspartnere i tillegg til å jobbe videre på eksisterende tankekart.

popplet 2

Popplet har ryddige og oversiktlige knapper som det er enkelt for elevene å navigere i nesten uansett årstrinn. Fargekodene er gode på å visualisere temaer i over- og underkategorier. Å sette inn bilder, titler og tekst er ingen sak for elevene og de kan søke direkte på Flickr.com til passende illustrasjoner.

Et slikt samhandlingsverktøy kan blant annet fungere godt i en startfase i et prosjektarbeid der elevene forsøker å visualisere sine forkunnskaper og assossiasjoner til et gitt tema. Elever som har behov for å lære gjennom bilder og lage visuelle fremstillinger vil naturligvis få et godt utbytte av Popplet. Likevel kan det være lurt å legge noen forutsetninger til grunn om en slik arbeidsmetode skal være suksessfull og noe en ønsker å ta i bruk flere ganger. Elever og lærer bør være kjent med felles mål og kriterier for oppgaven. Hensikten med å lage tankekart er også noe som bør diskuteres med elevene og som kan gi dem noen tips til hvordan de kan starte. Det kan også være en ide å ikke la for mange elever samhandle om et dokument slik at det ikke blir kaos og for mange elementer som ikke henger sammen.

Popplet finnes også tilgjengelig som App i Appstore og kan brukes på en iPad som kan være ønskelig for mange elever.

Reklame

1 kommentar

Filed under IKT i skolen